Prof. Janpolat Kudaybergenov
Prof. Janpolat Kudaybergenov

Rektor


Prof. Jamshid Kaniev
Prof. Jamshid Kaniev

Innovasiya va ilmiy ishlar bo‘yicha prorektor


Prof.Karimjon Axmedjanov
Prof.Karimjon Axmedjanov

Ta'lim sifati va xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor


Sharifbay Badalov
Sharifbay Badalov

Moliya-xo‘jalik ishlari bo‘yicha prorektor