Prof. Janpolat Kudaybergenov
Prof. Janpolat Kudaybergenov

Rektor


Prof. Jamshid Kaniev
Prof. Jamshid Kaniev

Innovatsiya va ilmiy ishlar boʻyicha prorektor


Prof.Karimjon Axmedjanov
Prof.Karimjon Axmedjanov

Ta'lim sifati va xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor


Ph.D.Sharifbay Badalov
Ph.D.Sharifbay Badalov

Moliya-xo‘jalik ishlari bo‘yicha prorektor