Toshkent shahridagi Kimyo xalqaro universiteti huzuridagi

PhD.03/04.2021. I.133.01 raqamli ilmiy kengash tarkibi

 

Toshkent shahridagi Yeodju texnika instituti huzuridagi PhD.03/04.2021.I.133.01

Raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar tarkibi