08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi (komissiya tarkibi)

 08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit (komissiya tarkibi)

 08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit (komissiya tarkibi)

 Chet tili (ingliz) (komissiya tarkibi)